top of page

Myalgisk encefalopati (ME)/kronisk utmattelsessyndrom


Hva er kronisk utmattelsessyndrom? Kronisk utmattelsessyndrom er en kompleks tilstand og så få som 10% får diagnosen innen fem år. Den kjennetegnes ved fatigue etter belastning, manglende restitusjon etter søvn, redusert kognitiv funksjon, immundysfunksjon, smerte, autonom dysfunksjon og nevroendokrine symptomer.


Dette kan gi symptomer som:

-Utmattelse -Smerter i muskler, ledd eller hodepine

-Redusert hukommelse og/eller konsentrasjonsevne -Blodtrykksfall -Hjertebank -Svimmelhet -Overfølsomhet for sanseinntrykk -Parestesier -Hovne lymfeknuter -Plager fra mage/tarm.


Hver pasient vil ha en unik sammensetning av forskjellige symptomer og må derfor behandles deretter. ME er en multifaktoriell tilstand som kan påvirkes av mange faktorer. Det er dog usikkerhet rundt hva som gjør at noen får ME, men det er flere mulige årsaker.

Mulige årsaker til ME:


• Immundysfunksjon i etterkant av virale infeksjoner.


• Smertesensitivisering: den økte smerteopplevelsen hos mange av pasientene kan indikere en sentral dysregulering/sensitivisering i nervesystemet. Dette kan trolig utløses av infeksjoner som vil bidra til inflammatoriske prosesser.

• Dysregulering av det autonome nervesystemet som vil kunne ende i tap av fysiologiske ressurser og utmattelse. Dette kan utløses av infeksjoner, langvarig stress eller kritiske livshendelser. Hos disse pasientene er det observert endringer i produksjon av ATP (energi), redusert naturlig drepercellefunksjon, redusert intracellulær PH og skade i mitokondriene etter fysisk aktivitet. Disse endringene i metabolske mekanismer sees på som opprettholdende faktorer for tilstanden.


Hva kan osteopaten hjelpe med? Det finnes dessverre lite god forskning om manuell behandling av kroniske utmattelsessyndromer, men mange av pasientene kan oppleve bedring i symptomer etter osteopatisk behandling. Osteopaten vil gjøre en grundig anamnese og undersøkelse, samt en individuelt tilpasset behandling med bakgrunn i den biopsykososiale modellen. Dette kan innebære råd, øvelser og manuell behandling. Behandlingen vil ha som hovedmål å bedre disse fysiologiske prosessene samt å redusere smerter og tilhørende plager for å forsøke å dempe smertesensitivisering. Visste du f.eks at det parasympatiske nervesystemet (rest and digest) kan påvirkes av pusten vår?

Sliter du med ME og ønsker hjelp? Bestill time til en av osteopatene på Fornebu på jahrklinikken.no

94 views0 comments

Comments


bottom of page